NAWIGACJA
LUB, LAJKUJ, KOCHAJ!

Wojciech Widłak - sąsiad Pana Kuleczki

12/03/2015 “Jestem   przekonany,   że   zarówno   pomysłowość,   jak   i   poczucie   humoru   pani   Dyrlicy   mogą   być   dobrze wykorzystane     przy     tworzeniu     dalekich     od     banalności     okolicznościowych     tekstów,     pisanych     na zamówienie”.

Justyna Zimna - literaturoznawczyni, krytyczka literacka, Business Director

14/03/2015 “Niezwykła   rzetelność   i   jednocześnie   lekkość   pisania,   humor,   łatwość   obrazowania,   stylistyczna   biegłość i   talent   literacki,   jakie   cechują   teksty   publikowane   przez   panią   Monikę   Dyrlicę   na   jej   autorskim   blogu “Skorpion     w     rosole”,     przez     który     miałam     przyjemność     poznać     jej     umiejętności     webwriterskie predestynują ją do świadczenia wysokiej jakości usług pisania tekstów na zamówienie”. 

Elżbieta Wasiuczyńska - ilustratorka i projektantka książek

11/03/2015 “Swój   zawód   wykonuję   od   dwóch   dziesięcioleci   i   współpracuję   z   profesjonalnymi,   uznanymi   Autorami tekstów. Literackie umiejętności pani Moniki Dyrlicy nie odbiegają od tych standardów. Jej teksty charakteryzuje lekkość, poczucie humoru i finezyjna erudycja”.

Anna Chudzik - właścicielka firmy TRYB

10/03/2015 “Pani   Dyrlica   stworzyła   dla   mnie   coś,   co   przeszło   moje   najśmielsze   oczekiwania   -   arcyciekawy   tekst,   który od   pierwszej   linijki   absorbuje   uwagę   i   wciąga.   Minął   rok   od   publikacji,   a   wciąż   nowi   klienci   tą   ścieżką trafiają   do   mojej   pracowni.   Jako   absolwentka   filologii   polskiej   doceniam   jej   umiejętność   mistrzowskiego wręcz   posługiwania   się   słowem,   poprawność   językową,   bogate   słownictwo,   idealne   wyczucie   pisarskie, błyskotliwy humor oraz niesamowitą kreatywność”.

Ewa Szczepańska - oficjalna recenzentka serwisu lubimyczytać.pl

11/03/2015 “Doświadczenie   zawodowe   nauczyło   mnie   pewnego   rodzaju   wrażliwości   literackiej,   która   pozwala   mi   na szybkie    i    bezbłędne    wyłapywanie    wartościowych    tekstów    oraz    intrygujących    talentów    na    tym    polu. Wysoce    rozwinięta    wyobraźnia    pani    Dyrlicy,    lekkość    jej    pióra,    charakterystyczny    styl    oraz    godny pozazdroszczenia poziom elokwencji, zwyczajnie mnie urzekły”.

Michał Larek - pisarz, literaturoznawca, adiunkt w IFP UAM

19/01/2015 “Te   wszystkie   kawałki   sprawiają,   że   myślę   o   niej   jak   o   bardzo   zwinnej   narratorce.   Owszem,   dowcipnej, plastycznej,   ale   przede   wszystkim   zwinnej.   Świetnie   się   bawi   stylami,   pysznie   operuje   językiem.   Jest   w   jej działaniach dynamika, świeżość”.

OPINIE

OPINIE  Trochę sukcesu przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę  . - MARIA DĄBROWSKA
rys. Elżbieta Wasiuczyńska
fot. Joanna Woźniak
516 640 462

w Lemon Rockets sp. z o.o.

rys. Elżbieta Wasiuczyńska
wyk. Anna Chudzik
fot. Karol Małolepszy
MENU
SOCIAL
KONTAKT e-Mail: slugiliterackie@gmail.com Tel: 048 516 640 462

Wojciech Widłak - sąsiad Pana

Kuleczki

12/03/2015 “Jestem    przekonany,    że    zarówno    pomysłowość, jak    i    poczucie    humoru    pani    Dyrlicy    mogą    być dobrze   wykorzystane   przy   tworzeniu   dalekich   od banalności    okolicznościowych    tekstów,    pisanych na zamówienie”.

Justyna Zimna -

literaturoznawczyni, krytyczka literacka,

Business Director

14/03/2015 “Niezwykła     rzetelność     i     jednocześnie     lekkość pisania,   humor,   łatwość   obrazowania,   stylistyczna b            i            e            g            ł            o            ś            ć i   talent   literacki,   jakie   cechują   teksty   publikowane przez   panią   Monikę   Dyrlicę   na   jej   autorskim   blogu “Skorpion      w      rosole”,      przez      który      miałam przyjemność           poznać           jej           umiejętności webwriterskie    predestynują    ją    do    świadczenia wysokiej      jakości      usług      pisania      tekstów      na zamówienie”. 

Elżbieta Wasiuczyńska -

ilustratorka i projektantka książek

11/03/2015 “Swój   zawód   wykonuję   od   dwóch   dziesięcioleci   i współpracuję       z       profesjonalnymi,       uznanymi Autorami    tekstów.    Literackie    umiejętności    pani Moniki Dyrlicy nie odbiegają od tych standardów. Jej      teksty      charakteryzuje      lekkość,      poczucie humoru i finezyjna erudycja”.

Anna Chudzik - właścicielka firmy

TRYB

10/03/2015 “Pani   Dyrlica   stworzyła   dla   mnie   coś,   co   przeszło moje    najśmielsze    oczekiwania    -    arcyciekawy tekst,   który   od   pierwszej   linijki   absorbuje   uwagę i   wciąga.   Minął   rok   od   publikacji,   a   wciąż   nowi klienci    tą    ścieżką    trafiają    do    mojej    pracowni. Jako   absolwentka   filologii   polskiej   doceniam   jej umiejętność               mistrzowskiego               wręcz posługiwania        się        słowem,        poprawność językową,   bogate   słownictwo,   idealne   wyczucie pisarskie,   błyskotliwy   humor   oraz   niesamowitą kreatywność”.

Ewa Szczepańska - oficjalna

recenzentka serwisu lubimyczytać.pl

11/03/2015 “Doświadczenie       zawodowe       nauczyło       mnie pewnego    rodzaju    wrażliwości    literackiej,    która pozwala   mi   na   szybkie   i   bezbłędne   wyłapywanie wartościowych       tekstów       oraz       intrygujących talentów                   na                   tym                   polu. Wysoce     rozwinięta     wyobraźnia     pani     Dyrlicy, lekkość     jej     pióra,     charakterystyczny     styl     oraz godny      pozazdroszczenia      poziom      elokwencji, zwyczajnie mnie urzekły”.

Michał Larek - pisarz,

literaturoznawca, adiunkt w IFP UAM

19/01/2015 “Te   wszystkie   kawałki   sprawiają,   że   myślę   o   niej jak     o     bardzo     zwinnej     narratorce.     Owszem, dowcipnej,     plastycznej,     ale     przede     wszystkim zwinnej.     Świetnie     się     bawi     stylami,     pysznie operuje   językiem.   Jest   w   jej   działaniach   dynamika, świeżość”.

OPINIE

OPINIE  Trochę sukcesu przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę  . - MARIA DĄBROWSKA
JOHN JAMES