NAWIGACJA
LUB, LAJKUJ, KOCHAJ!
Za   oknem   zapada   wieczór.   Czteroletnia   jasnowłosa   dziewczynka   jest już    w    łóżku    i    pochyla    swą    główkę    nad    książką    100    BAJEK ”    Brzechwy    z ilustracjami    Jerzego    Srokowskiego.    Niedługo    zauważy,    że    rząd    czarnych znaczków    stanie    się    dla    niej    zrozumiały.    Będzie    to    fascynujące    odkrycie. Tymczasem     nie     posiada     jeszcze     tej     umiejętności     i     codziennie     przed zaśnięciem         woła         Mamę,         by         podała         jej         stos         książek. Ile    by    Mama    nie    położyła    ich    na    kołdrze,    to    zawsze    było    ich    za    mało. Dziewczynka       metodycznie       przegląda       obrazki,       strona       po       stronie, przypominając    sobie    każdy    wierszyk,    każde    opowiadanie,    które    słyszała patrząc   na   nie.   Po   obejrzeniu   przekłada   książkę   ze   stosiku   po   swojej   prawej stronie,   na   lewą,   tytułem   do   dołu.   W   ten   sposób,   po   skończonej   lekturze, Mama   nie   ma   kłopotu,   by   odłożyć   książki   na   regał   stojący   tuż   przy   łóżku śpiącej dziewczynki.

O MNIE

MONIKA DYRLICA

OPINIE

ZNANYCH I LUBIANYCH

OFERTA

DO WYBORU, DO KOLORU, WEDLE INDYWIDUALNYCH ŻYCZEŃ
Wspomnienia   z   zakupami   książek   w   tle   wiążą   się   z   Mamą.   Dziewczynka uwielbia    wizyty    w    Domu    Książki    przy    ul.Lampego    (obecnie    ul.Gwarnej). Jak    pięknie    pachnie!    Ile    tu    książek    i    czasopism!    Wśród    nich    te    rosyjskie, z    fascynującymi    ilustracjami.    W    domu    dziewczynki    książki    zapełniają    cały jej    pokój    i    gabinet    Dziadziusia    -    tu    w    regałach    zwanych    wieżowcami, sięgającymi aż po sufit. (Dziadziuś pozwala małej oglądać “ Kobrę”  i “ Kojaka”) . Tata       opowiada       jej       wieczorami       bajki.       Leży       na       plecach, a    blond    loki    małej    spoczywają    mu    na    ramieniu.    Oczy    ma    zamknięte, ale   dziewczynka   cierpliwie   czeka,   aż   Tata   wymyśli   bajkę.   Codziennie   nową. Najbardziej     lubi     te     straszne,     kiedy     trzeba     się     schować     pod     kołdrę. Tata      opowiada      i      głaszcze      ją      po      policzku.      Zawsze      czeka,      dopóki nie   zaśnie.   Czasem   dziewczynka   w   półśnie   czuje,   że   kołdra   sama   przykrywa jej plecy i słyszy, że ktoś zamyka drzwi od sypialni.
 [...] dla nas, piszących, pisanie jest za każdym razem szaleńczą, ekscytującą przygodą, przeprawą malutkim czółnem przez pełne morze, samotnym szybowaniem w kosmos . - HERMANN HESSE
 Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie . - JULIAN TUWIM
 Trzymałem szczęście za ogon; wyrwało się, zostawiając mi w ręku pióro, którym piszę . - STANISŁAW JERZY LEC

Wojciech Widłak 

12/03/2015 “ (…) pomysłowość i poczucie humoru (…) ”

Justyna Zimna

14/03/2015 “ Niezwykła rzetelność i jednocześnie lekkość pisania, humor, łatwość obrazowania, stylistyczna biegłość (…) “

Elżbieta Wasiuczyńska

11/03/2015 “ (…) lekkość, poczucie humoru i finezyjna erudycja”.

Anna Chudzik

10/03/2015 “ (…) poprawność językowa, bogate słownictwo, idealne wyczucie pisarskie, błyskotliwy humor oraz niesamowita kreatywność”.

Michał Larek

19/01/2015 “ (…) bardzo zwinna narratorka“ .

Ewa Szczepańska

11/03/2015 “ (…) wyobraźnia, lekkość pióra, charakterystyczny styl oraz godny pozazdroszczenia poziom elokwencji (…) “
usługi literackie
516 640 462
©kaczka
PARTNERZY  Pomaganie ludziom wzrastać i spełniać marzenia jest najszybszą drogą do sukcesu - zarówno ich, jak i Twojego  . - T. HARV EKER
KONTAKT  Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych: jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie  . - CARL GUSTAV JUNG
MAŁE FORMY LITERACKIE DO POWIESZENIA I POSTAWIENIA MAŁE FORMY LITERACKIE DO POWIESZENIA I POSTAWIENIA MAŁE FORMY LITERACKIE DO POWIESZENIA I POSTAWIENIA DYPLOMY DLA DUŻYCH I MAŁYCH DYPLOMY DLA DUŻYCH I MAŁYCH DYPLOMY DLA DUŻYCH I MAŁYCH KSIĄŻECZKI W TWARDEJ OPRAWIE KSIĄŻECZKI W TWARDEJ OPRAWIE KSIĄŻECZKI W TWARDEJ OPRAWIE

20% zniżki dla klientów

MENU
SOCIAL
KONTAKT e-Mail: slugiliterackie@gmail.com Tel: 048 516 640 462

O MNIE

MONIKA DYRLICA
Za     oknem     zapada     wieczór.     Czteroletnia jasnowłosa   dziewczynka   jest   już   w   łóżku   i   pochyla swą   główkę   nad   książką   100   BAJEK ”   Brzechwy   z ilustracjami      Jerzego      Srokowskiego.      Niedługo zauważy,    że    rząd    czarnych    znaczków    stanie    się dla      niej      zrozumiały.      Będzie      to      fascynujące odkrycie.    Tymczasem    nie    posiada    jeszcze    tej umiejętności   i   codziennie   przed   zaśnięciem   woła Mamę,        by        podała        jej        stos        książek. Ile    by    Mama    nie    położyła    ich    na    kołdrze,    to zawsze       było       ich       za       mało.       Dziewczynka metodycznie      przegląda      obrazki,      strona      po stronie,     przypominając     sobie     każdy     wierszyk, każde   opowiadanie,   które   słyszała   patrząc   na   nie. Po    obejrzeniu    przekłada    książkę    ze    stosiku    po swojej   prawej   stronie,   na   lewą,   tytułem   do   dołu. W   ten   sposób,   po   skończonej   lekturze,   Mama   nie ma   kłopotu,   by   odłożyć   książki   na   regał   stojący tuż przy łóżku śpiącej dziewczynki.
Wspomnienia    z    zakupami    książek    w    tle wiążą   się   z   Mamą.   Dziewczynka   uwielbia   wizyty   w Domu       Książki       przy       ul.Lampego       (obecnie u        l        .       G        w        a        r        n        e        j        )        .          Jak    pięknie    pachnie!    Ile    tu    książek    i    czasopism! Wśród                  nich                  te                  rosyjskie, z   fascynującymi   ilustracjami.   W   domu   dziewczynki książki                            zapełniają                            cały jej    pokój    i    gabinet    Dziadziusia    -    tu    w    regałach zwanych    wieżowcami,    sięgającymi    aż    po    sufit. (Dziadziuś     pozwala     małej     oglądać     Kobrę”      i Kojaka”) . Tata   opowiada   jej   wieczorami   bajki.   Leży   na p            l            e            c            a            c            h            ,            a   blond   loki   małej   spoczywają   mu   na   ramieniu. Oczy                             ma                             zamknięte, ale   dziewczynka   cierpliwie   czeka,   aż   Tata   wymyśli bajkę.     Codziennie     nową.     Najbardziej     lubi     te straszne,    kiedy    trzeba    się    schować    pod    kołdrę. Tata   opowiada   i   głaszcze   ją   po   policzku.   Zawsze czeka,                                                                    dopóki nie   zaśnie.   Czasem   dziewczynka   w   półśnie   czuje, że   kołdra   sama   przykrywa   jej   plecy   i   słyszy,   że   ktoś zamyka drzwi od sypialni.

OFERTA

DO WYBORU, DO KOLORU, WEDLE INDYWIDUALNYCH ŻYCZEŃ
MAŁE FORMY LITERACKIE DO POWIESZENIA I POSTAWIENIA MAŁE FORMY LITERACKIE DO POWIESZENIA I POSTAWIENIA MAŁE FORMY LITERACKIE DO POWIESZENIA I POSTAWIENIA DYPLOMY DLA DUŻYCH I MAŁYCH DYPLOMY DLA DUŻYCH I MAŁYCH DYPLOMY DLA DUŻYCH I MAŁYCH KSIĄŻECZKI W TWARDEJ OPRAWIE KSIĄŻECZKI W TWARDEJ OPRAWIE KSIĄŻECZKI W TWARDEJ OPRAWIE

OPINIE

ZNANYCH I LUBIANYCH
 [...] dla nas, piszących, pisanie jest za każdym razem szaleńczą, ekscytującą przygodą, przeprawą malutkim czółnem przez pełne morze, samotnym szybowaniem w kosmos . - HERMANN HESSE
 Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie . - JULIAN TUWIM
 Trzymałem szczęście za ogon; wyrwało się, zostawiając mi w ręku pióro, którym piszę . - STANISŁAW JERZY LEC

Wojciech Widłak 

12/03/2015 “ (…) pomysłowość i poczucie humoru (…) ”

Justyna Zimna

14/03/2015 “ Niezwykła rzetelność i jednocześnie lekkość pisania, humor, łatwość obrazowania, stylistyczna biegłość (…) “

Elżbieta Wasiuczyńska

11/03/2015 “ (…) lekkość, poczucie humoru i finezyjna erudycja”.

Anna Chudzik

10/03/2015 “ (…) poprawność językowa, bogate słownictwo, idealne wyczucie pisarskie, błyskotliwy humor oraz niesamowita kreatywność”.

Michał Larek

19/01/2015 “ (…) bardzo zwinna narratorka“ .

Ewa Szczepańska

11/03/2015 “ (…) wyobraźnia, lekkość pióra, charakterystyczny styl oraz godny pozazdroszczenia poziom elokwencji (…) “
JOHN JAMES